Cita · Comunicada o comunicativa?

Tinc una relació peculiar amb el telèfon mòbil: estic sempre comunicada, però no sempre comunicativa

Tatiana Sisquella 1978-2014
(Periodista)
Tatiana_Sisquella

Anuncis