Relaxar el cos

Relaxar_el_cos
Presentem una tècnica de relaxació molt bona i fàcil per a relaxar el cos i ser conscient de les diferents parts, d’aquesta manera podrem detectar tensions, dolors o nervis d’una manera més acurada i, així, poder destensar i sentir-se millor!

  • Buscarem un lloc tranquil i còmode on seure
  • Evitarem distraccions (silenciar el mòbil, apagar aparells sorollosos…)
  • Anirem repassant les diferents parts del cos durant mig minut o 1 minut, en aquest ordre: 1. Mans i braços / 2. Nuca, espatlles i coll / 3. Ulls, celles i front / 4. Coll, llengua, llavis, maxil·lars i boca / 5. Pit i abdomen / 6. Cames, peus i glutis
  • Anirem tensant i destensant de manera alternada (Quan inspirem tensem, quan expirem destensem), podem moure les parts molt lentament per sentir aquesta tensió/destensió
  • Mirarem de sentir el pes dels músculs
  • Quan haguem relaxat totes les parts, mirarem d’evocar una escena tranquil·la i serena
  • Repàs mental de tots els grups de músculs que hem relaxat

Adaptació de la tècnica extreta de: Álava Reyes, M.J. (2003). La inutilidad del sufrimiento. La Esfera de los Libros: Madrid

De la ment al cos

Segons els estudis de Mindfulness de Bob Stahl i Elisha Goldstein, la ment és la creadora, per intermediació de la intenció i el pensament, de la nostra felicitat i de la nostra infelicitat, de com ens sentim, de com ens veiem, fins i tot de quin aspecte tenim.

Reflexionem sobre aquesta seqüència de pensament extreta del llibre “Mindfulness para reducir el estrés, una guía práctica“, és una manera d’explicar com pot la nostra ment influir directament sobre el cos:

1. La intenció dóna forma als nostres pensaments i paraules.
2. El pensament i les paraules donen forma a les nostres accions.
3. El pensament, les paraules i les accions donen forma a la nostra conducta i actitud.
4. La conducta esculpeix la nostra expressió corporal.
5. L‘expressió corporal dóna forma al nostre caràcter.
6. El nostre caràcter cristal·litza el nostre aspecte.

Ment Cos