Be mindful, my friend

BeMindfulMyFriend

És fascinant veure la plasticitat del cervell i com, practicant meditació, podem tenir un paper actiu en el seu modelatge i arribar a incrementar el nostre benestar i millorar la nostra qualitat de vida.

Britta Hölzel
Harvard Medical School

De la ment al cos

Segons els estudis de Mindfulness de Bob Stahl i Elisha Goldstein, la ment és la creadora, per intermediació de la intenció i el pensament, de la nostra felicitat i de la nostra infelicitat, de com ens sentim, de com ens veiem, fins i tot de quin aspecte tenim.

Reflexionem sobre aquesta seqüència de pensament extreta del llibre “Mindfulness para reducir el estrés, una guía práctica“, és una manera d’explicar com pot la nostra ment influir directament sobre el cos:

1. La intenció dóna forma als nostres pensaments i paraules.
2. El pensament i les paraules donen forma a les nostres accions.
3. El pensament, les paraules i les accions donen forma a la nostra conducta i actitud.
4. La conducta esculpeix la nostra expressió corporal.
5. L‘expressió corporal dóna forma al nostre caràcter.
6. El nostre caràcter cristal·litza el nostre aspecte.

Ment Cos

Mindfulness (o atenció plena)

A la revista Redes nº 22 apareix un article de José Andrés Rodríguez on parlen de les meravelles de la meditació mindfulness. I què és la meditació mindfulness? La introducció de l’article ho explica prou bé:

“En silenci, amb les cames creuades y l’esquena recta, deixar passar qualsevol pensament, prendre consciència plena de la respiració”

Aquest seria un bon començament però, perquè hauríem de fer meditació mindfulness?
Doncs resulta que a part de ser una experiència espiritual i psicològica a més a més permet modelar el cervell.

Al Psychiatry Research 2010 va aparèixer un estudi fet a l’Hospital General de Massachusetts sobre els efectes de la meditació al cervell on demostraven l’eficàcia de la meditació mindfulness en la lluita contra la depressió, els trastorns d’ansietat, dolors crònics i d’altres mals com l’estrès.

L’article de Redes segueix explicant els canvis en la matèria gris del cervell (la que “conté” els cossos de les neurones), la meditació permet muscular àrees del cervell que sustenten funcions intel·lectuals com la memòria i l’aprenentatge i per si fos poc, contribueix en la regulació de les emocions. La meditació fa canviar el cervell, amb la qual cosa, aquests canvis, aquests beneficis psicològics i cognitius de la meditació es mantenen en el temps.